ElasticSearch6.x 之词项查询

符号 阅读:611 2021-03-31 17:18:25 评论:0

词项查询:通常用于数字,日期和枚举等结构化数据,而不是全文本字段。

词项查询之rang查询

range查询用于匹配数值型、日期型或字符串型字段在某一范围内的文档。

示例:

创建my_index,初始化相关数据:

PUT my-index 
 
PUT my-index/doc/1 
{"age":12} 
 
PUT my-index/doc/2 
{"age":18} 
 
PUT my-index/doc/3 
{"age":21} 

GET http://192.168.1.74:9200/my_index/doc/_search/ 
{ 
 "query": { 
    "range" : { 
      "age" : { 
        "gte" : 10, 
        "lte" : 20 
      } 
    } 
  } 
}

示例:日期范围查询

http://192.168.1.74:9200/website/blog/_search/ 
{ 
 "query": { 
    "range" : { 
      "postdate" : { 
        "gte" : "2017-01-01", 
        "lte" : "2017-12-31", 
        "format": "yyyy-MM-dd" 
      } 
    } 
 
  } 
}

词项查询之exists查询

返回字段中至少包含一个非空值的文档.

创建my_index,初始化相关数据:

 
PUT my-index 
 
PUT my-index/doc/1 
{ "user": "jane" } 
 
PUT my-index/doc/2 
{ "user": "" } 
 
PUT my-index/doc/3 
{ "user": [] } 
 
PUT my-index/doc/4 
{ "user": ["jane", null ] }

http://192.168.1.74:9200/my_index/doc/_search/ 
{ 
"query": { 
    "exists" : { "field" : "user" } 
  } 
}

词项查询之prefix查询(前缀查询)

http://192.168.1.74:9200/my_index/doc/_search/ 
{ 
"query": { 
    "prefix" : { "user" : "j"} 
  } 
} 

词项查询之wildcard查询(通配符查询)

http://192.168.1.74:9200/website/blog/_search/ 
{ 
"query": { 
    "wildcard" : { "title" : "*之*" } 
  } 
}

词项查询之regexp查询(正则查询)

http://192.168.1.74:9200/website/blog/_search/ 
{ 
"query": { 
    "regexp":{ 
      "title": "黑白" 
    } 
  } 
}

词项查询之fuzzy查询(模糊查询)

http://192.168.1.74:9200/website/blog/_search/ 
{ 
"query": { 
    "fuzzy":{ 
      "title": "Spring" 
    } 
  } 
}

词项查询之type查询(类型查询)

http://192.168.1.74:9200/website/blog/_search/ 
{ 
"query": { 
    "type" : { 
      "value" : "blog" 
    } 
  } 
}

词项查询之ids查询

http://192.168.1.74:9200/website/_search/ 
{ 
"query": { 
    "ids" : { 
      "type" : "blog", 
      "values" : ["2", "3"] 
    } 
  } 
}

 

声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

一个IT知识分享的公众号