javascript 实现AES对称加密

虾米哥 阅读:725 2021-03-31 23:33:13 评论:0

aes.js源代码:

var AES = { 
	sbox: [0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76, 0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0, 0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15, 0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75, 0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84, 0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf, 0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8, 0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2, 0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73, 0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb, 0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79, 0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08, 0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a, 0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e, 0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf, 0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16], 
  Invsbox: [0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb, 0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb, 0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e, 0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25, 0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92, 0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84, 0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06, 0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b, 0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73, 0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e, 0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b, 0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4, 0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f, 0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef, 0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61, 0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d], 
  rcon: [[0x00, 0x00, 0x00, 0x00], [0x01, 0x00, 0x00, 0x00], [0x02, 0x00, 0x00, 0x00], [0x04, 0x00, 0x00, 0x00], [0x08, 0x00, 0x00, 0x00], [0x10, 0x00, 0x00, 0x00], [0x20, 0x00, 0x00, 0x00], [0x40, 0x00, 0x00, 0x00], [0x80, 0x00, 0x00, 0x00], [0x1b, 0x00, 0x00, 0x00], [0x36, 0x00, 0x00, 0x00]], 
  cipher: function(input, w) { 
    var nb = 4; 
    var nr = w.length / nb - 1; 
    var state = [new Array(nb), new Array(nb), new Array(nb), new Array(nb)]; 
    var output = new Array(4 * nb); 
    var i, round; 
    for (i = 0; i < input.length; i++) { 
      state[i % 4][Math.floor(i / 4)] = input[i]; 
    } 
    this.addRoundKey(state, w, 0, nb); 
    for (round = 1; round < nr; round++) { 
      this.subBytes(state, nb, 0); 
      this.shiftRows(state, nb, 0); 
      this.mixColumns(state, nb, 0); 
      this.addRoundKey(state, w, round, nb); 
    } 
    this.subBytes(state, nb, 0); 
    this.shiftRows(state, nb, 0); 
    this.addRoundKey(state, w, nr, nb); 
    for (i = 0; i < output.length; i++) { 
      output[i] = state[i % 4][Math.floor(i / 4)]; 
    } 
    return output; 
  }, 
  Invcipher: function(input, w) { 
    var nb = 4; 
    var nr = w.length / nb - 1; 
    var state = [new Array(nb), new Array(nb), new Array(nb), new Array(nb)]; 
    var output = new Array(4 * nb); 
    var i, round; 
    for (i = 0; i < input.length; i++) { 
      state[i % 4][Math.floor(i / 4)] = input[i]; 
    } 
    this.addRoundKey(state, w, nr, nb); 
    for (round = nr - 1; round >= 1; round--) { 
      this.shiftRows(state, nb, 1); 
      this.subBytes(state, nb, 1); 
      this.addRoundKey(state, w, round, nb); 
      this.mixColumns(state, nb, 1); 
    } 
    this.shiftRows(state, nb, 1); 
    this.subBytes(state, nb, 1); 
    this.addRoundKey(state, w, round, nb); 
    for (i = 0; i < output.length; i++) { 
      output[i] = state[i % 4][Math.floor(i / 4)]; 
    } 
    return output; 
  }, 
  subBytes: function(state, nb, type) { 
    var r, c; 
    var type = type || 0; 
    var tempBox = type === 0 ? this.sbox: this.Invsbox; 
    for (c = 0; c < nb; c++) { 
      for (r = 0; r < 4; r++) { 
        state[r][c] = tempBox[state[r][c]]; 
      } 
    } 
  }, 
  shiftRows: function(state, nb, type) { 
    var temp = new Array(nb); 
    var type = type || 0; 
    var r, c; 
    type = type === 0 ? 1 : -1; 
    for (r = 1; r < 4; r++) { 
      for (c = 0; c < nb; c++) { 
        temp[c] = state[r][(c + r * type + nb) % nb]; 
      } 
      for (c = 0; c < 4; c++) { 
        state[r][c] = temp[c]; 
      } 
    } 
  }, 
  mixColumns: function(state, nb, type) { 
    var r, c, i; 
    var t = new Array(nb); 
    var n = [[0x02, 0x03, 0x01, 0x01], [0x0e, 0x0b, 0x0d, 0x09]]; 
    for (c = 0; c < nb; c++) { 
      for (r = 0; r < 4; r++) { 
        t[r] = state[r][c]; 
      } 
      for (r = 0; r < 4; r++) { 
        state[r][c] = 0; 
        for (i = 0; i < 4; i++) { 
          state[r][c] ^= this.FFmul(n[type][i], t[(r + i) % 4]); 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  FFmul: function(a, b) { 
    var bw = new Array(4); 
    var res = 0; 
    var i; 
    bw[0] = b; 
    for (i = 1; i < 4; i++) { 
      bw[i] = bw[i - 1] << 1; 
      if (bw[i - 1] & 0x80) { 
        bw[i] ^= 0x11b; 
      } 
    } 
    for (i = 0; i < 4; i++) { 
      if ((a >> i) & 0x01) { 
        res ^= bw[i]; 
      } 
    } 
    return res; 
  }, 
  addRoundKey: function(state, w, round, nb) { 
    var r, c; 
    for (c = 0; c < nb; c++) { 
      for (r = 0; r < 4; r++) { 
        state[r][c] ^= w[round * 4 + c][r]; 
      } 
    } 
  }, 
  keyExpansion: function(key) { 
    var nk = key.length / 4; 
    var nb = 4; 
    var nr = nk + 6; 
    var w = new Array(nb * (nr + 1)); 
    var temp = new Array(4); 
    var i, j; 
    for (i = 0; i < nk; i++) { 
      w[i] = [key[4 * i], key[4 * i + 1], key[4 * i + 2], key[4 * i + 3]]; 
    } 
    for (i = nk; i < w.length; i++) { 
      w[i] = new Array(4); 
      for (j = 0; j < 4; j++) { 
        temp[j] = w[i - 1][j]; 
      } 
      if (i % nk === 0) { 
        this.rotWord(temp); 
        this.subWord(temp); 
        for (j = 0; j < 4; j++) { 
          temp[j] ^= AES.rcon[i / nk][j]; 
        } 
      } else if (nk > 6 && i % nk === 4) { 
        this.subWord(temp); 
      } 
      for (j = 0; j < 4; j++) { 
        w[i][j] = w[i - nk][j] ^ temp[j]; 
      } 
    } 
    return w; 
  }, 
  rotWord: function(w) { 
    var temp = w[0]; 
    var i; 
    for (i = 0; i < 3; i++) { 
      w[i] = w[i + 1]; 
    } 
    w[3] = temp; 
  }, 
  subWord: function(w) { 
    var i; 
    for (i = 0; i < 4; i++) { 
      w[i] = this.sbox[w[i]]; 
    } 
  } 
}; 
AES.Crypto = function(key) { 
  this.String2Array = function(input, block) { 
    var i; 
    if (block != null) { 
      var output = new Array(16); 
      for (i = 0; i < 16; i++) { 
        output[i] = input.charCodeAt(16 * block + i) || 0; 
      } 
    } else { 
      var realLength = input.length <= 16 ? 16 : input.length <= 24 ? 24 : 32; 
      var output = new Array(realLength); 
      for (i = 0; i < realLength; i++) { 
        output[i] = input.charCodeAt(i) || 0; 
      } 
    } 
    return output; 
  } 
  this.Byte2Char = function(input) { 
    var i; 
    var output = ''; 
    for (i = 0; i < input.length / 2; i++) { 
      output += String.fromCharCode(parseInt(input[i * 2], 16) * 16 + parseInt(input[i * 2 + 1], 16)); 
    } 
    return output; 
  } 
  this.encrypt = function(input) { 
    var blockCount = Math.ceil(input.length / blockSize); 
    var output = new Array(); 
    var counterBlock, byteCount, offset; 
    var block, c; 
    for (block = 0; block < blockCount; block++) { 
      counterBlock = AES.cipher(this.String2Array(input, block), this.keySchedule); 
      offset = block * blockSize; 
      for (c = 0; c < 16; c++) { 
        output[offset + c] = counterBlock[c] < 16 ? ('0' + counterBlock[c].toString(16)) : counterBlock[c].toString(16); 
      } 
    } 
    return output.join(""); 
  }; 
  this.decrypt = function(input) { 
    var blockCount = Math.ceil(input.length / blockSize * 0.5); 
    var output = new Array(); 
    var counterBlock, byteCount, offset; 
    var block, c; 
    input = this.Byte2Char(input); 
    for (block = 0; block < blockCount; block++) { 
      counterBlock = AES.Invcipher(this.String2Array(input, block), this.keySchedule); 
			offset = block*blockSize; 
      for (c = 0; c < 16 && counterBlock[c] != 0; c++) { 
        output[offset + c] = String.fromCharCode(counterBlock[c]); 
      } 
    } 
    return output.join(""); 
  }; 
  var blockSize = 16; 
  this.key = this.String2Array(key, null); 
  this.keySchedule = AES.keyExpansion(this.key); 
};


引用aes.js和core.min.js文件:

<script src="js/aes.js" type="text/javascript"></script>

<script src="js/core-min.js" type="text/javascript"></script>


逻辑代码:

//AES加密 
  //AES 加密的加密键 
  var en = new AES.Crypto(md5_values);  
  //AES 加密的字符串 
  var s=en.encrypt(content);  
  var sm='"'+s+'"'; 
  alert("加密数据信息"+sm);
标签:JavaScript
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

一个IT知识分享的公众号