js判断邮箱、用户名、手机号码和电话号码是否输入正确

哈哈 阅读:1025 2020-02-24 00:40:46 评论:0

<script>

    var regBox = {
        regEmail : /^([a-z0-9_\.-]+)@([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})$/,   //....邮箱
        regName : /^[a-z0-9_-]{3,16}$/,                       //....用户名
        regMobile : /^0?1[3|4|5|8][0-9]\d{8}$/,                 //....手机
        regTel : /^0[\d]{2,3}-[\d]{7,8}$/                     //....电话
    }
 
     var mymail = '2252046489@qq.com';
     var myusername = 'akgdk好123';
    var mobile = '18758089867';
    var tel = '0575-7678899';
     
     var mailflag = regBox.regEmail.test(mymail);
     var nameflag = regBox.regName.test(myusername);
    var mflag = regBox.regMobile.test(mobile);
    var tflag = regBox.regTel.test(tel);
    if(!mailflag){
       alert("输入的邮箱有误!");
    }
   else if(!nameflag){
       alert("输入的用户名含有非法字符!");
   }
   else if(!(mflag&&tflag)) {
     alert("手机或者电话有误!");
   }
   else{
     alert("输入的信息正确!");                             
  };
 </script>
标签:JavaScript
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

一个IT知识分享的公众号