JS在线生成二维码

符号 阅读:954 2019-11-29 15:43:02 评论:0

Js代码

百度云公开下载地址:http://pan.baidu.com/s/1nvjTXB7

Html+Php代码

<volist name="huodong_list" id="v"> 
      <script> 
      $(document).ready(function(){ 
       var qrcode = new QRCode(document.getElementById("qrcode_div{$v.id}"), { 
        width : 94,//设置宽高 
        height : 90 
      }); 
      qrcode.makeCode("http://www.baidu.com/{$v.id}"); 
      }) 
     
    </script> 
      <div class="item-box"> 
        <div class="thumbnail"> 
          <div class="thumb"> <img src="{$v.img.l}" alt="{$v.name}" width="312px" height="210px"/></div> 
 
          <div class="mask"> 
            <div class="blur"></div> 
            <div class="content"> 
              <div><div class="bg_div" id="qrcode_div{$v.id}"></div></div> 
              <p>微信扫描二维码,查看详情</p> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class="detail"> 
          <h4 style="height:30px;">{$v.name}</h4> 
 
          <p>{$v.title}</p> 
 
          <div class="info"> 
            <span class="price">¥{$v.money_price}</span> 
            <span class="worth">¥{$v.original_price}</span> 
            <span class="sell">{$v.joins}人已参加</span> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
 </volist>

 

标签:JavaScript
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

关注我们

一个IT知识分享的公众号